A website by War Heritage Institute

Educatief aanbod: Infrastructuur

Educatief aanbod: Infrastructuur

Het parcours

Het Fort van Breendonk is vandaag de dag één van de best bewaarde kampen van Europa. Tijdens het bezoek zal u onder andere kennismaken met de kamers van de gevangenen, de werf waar zware dwangarbeid moest verricht worden, de folterkamer, de douches, de executieplaats....

Voor het bezoek worden de modernste museologische middelen gebruikt waardoor het mogelijk wordt hieraan een individueel karakter te geven:

  • Getuigenissen van oud gevangenen
  • 3 grote foto's waarop het Fort van Breendonk van juni 1941 zichtbaar is
  • 69 foto's in allerlei formaten waarop verschillende thema's worden afgebeeld (kantine van de SS'ers, de "Beulen van Breendonk", het dagelijkse appel, de kameroversten, het voedsel, de gevangenen, de ziekenboeg van het kamp, de "Jodenbarakken",...)
 
4 Museumzalen

1e zaal: De gevangenen van Breendonk

Het parcours door de site gaf u een idee van hoe de gevangenen leefden. In deze zaal willen we u een representatief beeld geven wie de gevangenen van Breendonk waren. Daartoe presenteren we u een portrettengallerij van 21 gevangenen, gekozen omwille van hun belang of hun representativiteit. U verneemt wie ze zijn, waarom ze gearresteerd zijn, wanneer ze in Breendonk zaten, naar welke kampen ze gedeporteerd werden, of ze de oorlog overleefden, wat ze na de oorlog uitgevoerd hebben,

2e zaal: interactieve zaal: Ik ben geen nummer

3e zaal: Breendonk, een radertje in het geheel van nazi-terreur

Zo'n 3600 personen, Belgen en vreemdelingen, joden en niet-joden, worden tijdens de bezetting in Breendonk opgesloten. In totaal zullen na de oorlog zo'n 41 à 42 000 Belgen als politiek gevangenen erkend worden, waarvan bijna 14 000 postuum. Van de Breendonk-gevangenen zal slechts de helft de oorlog overleven.

4e zaal: Breendonk na de bevrijding

Deze kamer geeft een beeld van na de bevrijding. 'Breendonk II', de opsluiting van bewakers en incivisten, de eerste bedevaarten en tenslotte de processen van de criminele bewakers van Breendonk.

Andere beschikbare infrastructuur (op aanvraag en reservatie)
  • Een filmzaal waar plaats is voor 80 personen: workshops en voorstellingen
  • een klaslokaal/conferentiezaal/refter die plaats biedt aan 100 personen
  • een refter met 64 plaatsen
  • een bibliotheek met meer dan 800 werken over de concentratiekampen en het nazisysteem, alsook archieven over de nazi-bezetting in België en Breendonk (publicaties in het Nederlands, Frans, Engels en Duits)
  • een polyvalente ruimte (240m2) waar conferenties of tijdelijke tentoonstellingen kunnen doorgaan