A website by War Heritage Institute

Educatief aanbod: interactieve zaal

Educatief aanbod: interactieve zaal

Project "Ik ben geen nummer"

De bedoeling van het project "Ik ben geen nummer" is om op symbolische wijze aan alle gevangen van Breendonk hun menselijkheid terug te geven, dit door ieders nummer weer te vervangen door een naam en een gezicht.

Reeds van bij hun aankomst in het SS-Auffanglager Breendonk werden de gevangenen, komende uit alle sociale klassen van de maatschappij, behorende tot de meest uiteenlopende leeftijdscategorieën en talengroepen, ontmenselijkt. Ze werden beroofd van hun naam en zouden voortaan als nummer in het kamp verblijven. Dit nummer was hun enige identiteit in de ogen van de Nazi's.

Vijfenzeventig jaar na de bevrijding van het kamp en het beëindigen van de oorlog in België, willen wij de gevangenen van toen hun naam en hun gezicht, die hen indertijd door het Naziregime ontnomen waren, teruggeven. Na talloze opzoekingen in verschillende instituten zoals de Dienst voor Oorlogsslachtoffers, de Dienst voor Vreemdelingenzaken, het Algemeen Rijksarchief en het Joods Museum voor Deportatie en Verzet, en verder beroep doend op onze eigen archieven, kunnen wij u vandaag een interactieve montage voorstellen, vergelijkbaar met de montages in andere grote instituten op wereldvlak.

Deze eenvoudig te gebruiken database laat toe om aan de hand van drie parameters, -naam, datum van aanhouding en woonplaats -, de gevangenen, die tijdens de bezetting naar Breendonk getransporteerd werden, terug te vinden. Bovenop een foto kan de bezoeker een korte biografie van de gevangene  in kwestie raadplegen. Door deze informatie leert men de gevangene zo goed en volledig mogelijk kennen.

Meer dan 1000 gezichten en ongeveer 3500 korte biografieën zijn voorradig in onze database. Ze zijn door iedere bezoeker consulteerbaar tijdens de openingsuren van het Gedenkteken.

Een begeleide groep kan de opzoekingen van zijn gids of begeleider volgen op een groot scherm aan de muur.