A website by War Heritage Institute

Toegang tot onze sites met korting

Toegang tot onze sites met korting

De volgende groepen mogen onze sites met korting of gratis betreden:

Met korting (op vertoon van erkende kaart):

Jongeren 6-18 jaar
Studenten
Jeugdbewegingen
Leerkrachten (uitgezonderd 1 gratis bezoek met leerkrachtenkaart)
Buitenlandse militairen
Groepen (vanaf 15 bezoekers + max 2 gratis begeleiders)
Leden aan het WHI verbonden vzw’s
Personen met WIGW-statuut
Artikel 27 vzw (culturele bezoeken voor minderbedeelden)
Fed+ (max. 1 begeleider)

 

Gratis (op vertoon van erkende kaart):

Jonger dan 6 jaar
Personeel WHI + 1 begeleider
Kaart 365
Riebedebie kaart
ICOM
Museumpas
Houders van een statuut van nationale erkenning
Pers
De voorzitters en de leden van de beheerraden van de aan het WHI verbonden vzw’s + actief personeel + actieve vrijwilligers (op basis van een lijst die de voorzitters jaarlijks voorleggen)
Personen met een handicap + begeleider
Leerkrachten (partnerschap met de leerkrachtenkaarten die toegang verschaffen voor een bezoek per jaar).
Leden van de Raad van Bestuur van het WHI
Leden van de Wetenschappelijke Raad van het WHI
Leden van de Erfgoedraad van het WHI
Leden van de Belgische Defensie
Houders van een veteranenstatuut.