A website by War Heritage Institute

Educatief aanbod: Inleiding

Educatief aanbod: Inleiding

In onze leerkrachtenhoek heeft u de mogelijkheid uw bezoek aan het Fort van Breendonk voor te bereiden. 

U vindt er zowel praktische inlichtingen als tips die u in de klas kan gebruiken.

Het Gedenkteken

Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk werd bij wet opgericht in 1947. Hoewel niet alle Belgische politieke gevangenen tijdens de bezetting in Breendonk werden opgesloten, zorgde de duistere reputatie van het voormalige Auffanglager er wel voor dat de wetgever van Breendonk een blijvend symbool wilde maken, ter herinnering aan al diegenen die tijdens de oorlog hadden geleden of om het leven waren gekomen.

In 2003 werd het Fort grondig gerenoveerd met het oog op een nog betere overlevering van de boodschap. Het beoogde resultaat was dubbel. Enerzijds wilde het Gedenkteken, rekening houdend met de specificiteit van de politieke en raciale vervolging, de geschiedenis van de Duitse repressie en haar slachtoffers vertellen. Anderzijds was het de bedoeling om van Breendonk een pedagogisch reflectie- en discussiemiddel te maken dat toepasbaar zou zijn op de hedendaagse politieke en sociale context.

Het Gedenkteken vertelt niet alleen het verhaal van een belangrijke periode uit de geschiedenis, het wil ook een instrument zijn voor iedereen die wil begrijpen hoe een totalitair gedachtegoed kan ontsporen. Een bezoek aan Breendonk laat toe om parallellen te trekken tussen de historische context en de dag van vandaag. Opvoeden tot burgerzin blijft dan ook de belangrijkste taak van het Gedenkteken.

Een voorstelling of een workshop, in combinatie met een bezoek aan Breendonk, kan hierbij zeker helpen.